Nowy rok 2018 - pogłęb wiarę i otwórz się na Działanie Ducha Świętego