• Producent - Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja