• Walter i Ingrid Trobisch - założyciele Family Life Mission